Konzultace

V rámci své dlouholeté praxe s firemním vzděláváním jsem získal zkušenosti s níže uvedenými tématy od prvního návrhu, až po samotnou realizaci.

Aby adaptační program, případně e-learning nebo efektivní interní komunikace splnili očekávání, tak není potřeba obřích budgetů, ale zapojení zaměstnanců. Dá se říci, že čím menší budget, tím vyšši kreativita.

“Konzultace může mít mnoho podob. Mohu pro vás udělat audit stávajícího stavu a přidat svá doporučení na změnu, případně jej, za podpory vašich zaměstnanců, realizovat. Vždy je potřeba myslet na to, že samotná realizace není tak náročná jako dlouhodobé udržení programu a jeho kvality. Proto je dobré si na začátku položit otázku, zda mám dostatek proaktivních a motivovaných lidí, kteří projekt povedou  a budou ho rozvíjet.”

ONBOARDING

Dobře připravený adaptační plán pro nové zaměstnance zrychluje zapracování nováčků, snižuje riziko jejich odchodu ve zkušební době a posiluje loajalitu k zaměstnavateli.

Umožní Vám hned na začátku seznámit nové zaměstnance s firemní kulturou, procesy, organizační strukturou apod.

Jak vám mohu být užitečný?

Představím vám typy adaptačních programů, které jsem už realizoval ve výrobních firmách a návrh obsahu a formy adaptačního programu. Společně s vaším interním týmem upravíme program přesně pro vaše potřeby, připravíme materiály a intinerář a vybereme lektory a trenéry z řad vašich zaměstnanců. V případě potřeby připravíme e-learningová školení pro samostudium.

První adatpační program nám ukáže, co je potřeba vyladit díky zpětné vazbě od nových zaměstnanců.

INTERNÍ KOMUNIKACE

To, jak firma komunikuje se svými zaměstnanci má zásadní dopad nejen na firemní kulturu a přátelské pracovní podmínky, ale také na produktivitu a kvalitu práce a náklady s tím spojené. Výrazně ovlivňuje i úspěch v náborových aktivitách.

Používáte firemní intranet? Pořádáte profesní setkávání nebo pravidelné setkávání vedení se zaměstnanci? Znají zaměstnaci vizi a cíle vaší společnosti? A znáte názory vašich zaměstnanců?

Jak vám mohu být užitečný?

Společně najdeme ideální formy sdílení informací a kanály pro obousměrnou komunikaci v rámci firmy. Mám zkušenosti s realizací pravidelného vydávání firemních novin, do jejichž obsahu přispívají sami zaměstnanci a jejich nákladovost je minimální. Pomohu vám s realizací firemního intranetu, který je pro svou flexibilitu a rychlost obousměrného předávání informací jedním z nejlepších nástrojůinterní komunikace.

Provedeme spolu revizi osobních setkání. Podíváme se, která fungují a jaký mají význam pro celkovou atmosféru ve firmě.

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Systém pro správu, evidenci a distribuci školících materiálů. Spojuje evidenční systém zákonných školení, distribuční kanál e-learningových kurzů a platformu pro sdílení know-how zaměstnanců mezi sebou.

Takovou platformou je open source software MOODLE. Přizpůsobitelný a volně dostupný. Sníží administrativu, zvýší zájem o seberozvoj.

Jak vám mohu být užitečný?

Pomohu vám platformu MOODLE zprovoznit a nastavit. Po společné diskuzi nastavíme pouze funkcionality, které vaše firma potřebuje, tak, aby systém byl intuitivní, jednoduchý a přehledný  z pohledu uživatele i administrátora kurzů.

Provedu školení adminstrátorů, kteří budou kurzy připravovat, aby byli schopni platformu udržovat a rozvíjet.

E-LEARNING

Nejrychlejší, nejlevnější a moderní způsob předávání znalostí. Nepotřebujete drahou techniku ani složitý systém. I s kancelářským balíkem Office se dají dělat divy.

Dostupný odkudkoli a kdykoli. Každý si e-learning studuje individuálně. Odpadává strach, že nepřijdou všichni nominovaní na nákladné externí školení a vy jej budete muset opakovat.

Jak vám mohu být užitečný?

Mám zkušenosti s tvorbou e-leaningových a instruktážních videí, kurzů a testů a rád to naučím vaše zaměstnance.

Podíváme se spolu, která školení je ideální realizovat formou e-learningu a která zachovat prezenčně. Společně vyladíme interní systém e-learningů a jejich distribuci s ohledem na technické možnosti vaší firmy. Definujeme odpovědné osoby, které se budou starat o aktualizaci kurzů a zajistí tvorbu nových.

“Kontaktovat mne můžete kdykoliv. Preferuji kontakt prostřednictvím rychlého formuláře na stránkách, ale pokud mi napíšete přímo na e-mail, taky to bude v pořádku. Na Vaši zprávu budu reagovat tak rychle, jak jen to bude možné, nejdéle však do dvou pracovních dní. “

Telefon

+420 792 300 694

Email

info@tspace.cz