O mých kurzech

Kurzy jsem poskládal z technik a postupů, které jsou snadno uchopitelné a osvědčily se nejen mně, ale podle zpětné vazby i dalším lidem, kteří kurzy absolvovali.

Jsou to nástroje, které nenutí být někým jiným, ale pomocníci, kteří podpoří individualitu a osobnost každého teamleadera nebo manažera.

“Kurzy je možné objednat pro firmu nebo se lze účastnit otevřeného kurzu. Otevřené kurzy mají tu výhodu, že účastníci jsou z různých firem, oborů a v různé fázi profesní úrovně. Na těchto kurzech bývají lidé otevřenější a uvolněnější. Nesvazuje je firemní prostředí, politika a obava cokoli říci před kolegy. Víc si kurz užijí. Dalším benefitem je různorodost názorů a zkušeností, které účastníci mezi sebou sdílí.”

Nabídka kurzů

Manažerské nástroje I

1 denní kurz
Úvodní kurz manažerských nástrojů se věnuje třem základním tématům: vědomé komunikaci, situačnímu vedení lidí a podávání zpětné vazby.
Více info

Manažerské nástroje II

1 denní kurz
Pokračování kurzu se věnuje každodenním činnostem manažera, firemní kultuře a angažovanosti týmu. Jak tým připravit na změny, řešení problémů a úkolů.
Více info

Koučovací přístup (ne) jen pro manažery

1 denní kurz
Seznámení se základními principy koučinku, a koučovacími metodami, které velmi dobře uplatníte v profesním i soukromém životě.
Více info

Základy projektového řízení

5 hodinový kurz
Kurz seznámí účastníky se základy projektového řízení. Co je projekt, jaké má fáze, jak složit projektový tým a jak projekt administrovat.
Více info

Manažerské nástroje I

Kurz je vhodný pro manažery na nižší a střední organizační úrovni vedení. Představuje jednoduché postupy a procesy, které pomáhají efektivně řešit problémy a úkoly, podávat zpětnou vazbu, vést tým i jednotlivce a rozvíjet jejich silné stránky.

 

Délka kurzu:   1 den / cca 7 hodin

Cena kurzu:   4 990,- Kč / účastník*

* jedná se o cenu pro jednoho účastníka na veřejném kurzu. V případě, že kurz poptáváte pro celofiremní školení, případně přihlašujete více než 2 účastníky, cenu nastavíme individuálně.

Obsah kurzu

Seznámení se ze základními komunikačními rovinami a metodikou, jak tuto znalost využít v praxi.

Přínos?

Umím vědomě a efektivně komunikovat. Zvládám i náročné (emotivní) rozhovory. Používám přístup OK-OK.

Způsob vedení lidí podle jejich individuálních znalostí, dovedností, ochoty a motivace.

Přínos?

Poznám, co kdo potřebuje a podle toho jej vedu. Umím měnit způsob vedení dle aktuální situace. Umím umístit lidi na správná místa.

Praktické cvičení, které ověří nově nabyté znalosti situačního vedení a transakční analýzy.

Přínos?

Vyzkouším si na svém konkrétním týmu metodiku situačního vedení. Naplánuji si konkrétní kroky, které povedou k větší efektivitě a spolupráci v týmu.

Seznámení se s důležitostí zpětné vazby v pracovním prostředí a nacvičení jednoduché a efektivní metody, jak zpětnou vazbu podávat a přijímat.

Přínos?

Umím si stanovit cíl zpětné vazby. Umím zpětnou vazbu podat. Chápu důležitost zpětné vazby v pracovním prostředí.

Manažerské nástroje II

Pokračování kurzu Manažerské nástroje I. Kurz je vhodný pro manažery na nižší a střední organizační úrovni vedení. Představuje jednoduché postupy a procesy, které pomáhají efektivně řešit problémy a úkoly, vést tým i jednotlivce, racionálně přistupovat ke změnám a rozvíjet angažovanost lidí.

 

Délka kurzu:   1 den / cca 7 hodin

Cena kurzu:  4 990,- Kč / účastník*

* jedná se o cenu pro jednoho účastníka na veřejném kurzu. V případě, že kurz poptáváte pro celofiremní školení, případně přihlašujete více než 2 účastníky, cenu nastavíme individuálně.

Obsah kurzu

Seznámení se s pěti schopnostmi a znalostmi manažera, které je důležité používat denně v pracovním prostředí.

Přínos?

Vím, co je schopnost a znalost a znám rozdíl mezi těmito pojmy. Vím, za co jsem zodpovědný a dokážu se podle toho rozhodovat.

Diskuze nad smyslem a důležitostí budování firemní kultury. Proč je důležité mít angažované zaměstnance a jak je poznám. Budování loajality.

Přínos?

Vím, jak je důležitá firemní kultura. Dokážu podporovat angažovanost lidí v týmu. Uvědomuji si osobní zodpovědnost za firemní kulturu a rozvoj zaměstnanců a jejich loajalitu.

Rozbor jednotlivých fází změny, jak na změnu připravit svůj tým a jak s ním v období změn pracovat.

Přínos?

Umím pochopit jednotlivé fáze změny a díky tomu, jsem schopen se na změnu připravit. Vím, jak pracovat s týmem v kritických fázích změny.

Představení dvou základních metod řešení problémů a úkolů a jejich praktické procvičení.

Přínos?

Vím, co je problém a co je úkol. Umím si při řešení problému stanovit správný cíl, s ohledem na moje odpovědnosti, a vím, jak poznám, že byl vyřešen. Umím v praxi používat metodu řešení úkolů podle PDCA.

Koučovací přístup (ne)jen pro manažery

Zvládnutí koučovacího přístupu v zaměstnání i v životě Vám otevře nový pohled na spolupráci, partnerství a uzavírání dohod. Tento kurz Vás nenaučí být profesionálním koučem, ale dá Vám vhled a dovednosti koučinku, které uplatníte v osobním i profesním životě.

Seznámíte se se základními principy koučinku, koučovacími metodami a vše si vyzkoušíte v praxi.

Délka kurzu:   1 den / cca 7 hodin

Cena kurzu:   5 990,- Kč / účastník*

* jedná se o cenu pro jednoho účastníka na veřejném kurzu. V případě, že kurz poptáváte pro celofiremní školení, případně přihlašujete více než 2 účastníky, cenu nastavíme individuálně.

Základy projektového řízení

Tento kurz je určen pro ty, kteří s projektovým řízením začínají. Seznamuje účastníka s tím, co je projekt, jeho charakteristiky a fáze.

 

Délka kurzu:   5 hodin

Cena kurzu:   3 990,- Kč / účastník*

* jedná se o cenu pro jednoho účastníka na veřejném kurzu. V případě, že kurz poptáváte pro celofiremní školení, případně přihlašujete více než 2 účastníky, cenu nastavíme individuálně.

Obsah kurzu

Jak poznám projekt a úkol. Co má projekt za cíl, definice nákladů, termínů a jeho přínosu.

Přínos?

Vím, co je projekt a jak se liší od úkolu. Vím, že má svůj rozpočet, tým, termíny a milníky. Vím, jak jeho přínos vyhodnotit.

Popis rolí v projektovém týmu a jejich přidělení.

Přínos?

Vím, že každý má v týmu svou specifickou roli a vím, co jednotlivé role znamenají. Umím tyto role rozdělit mezi spolupracovníky.

Jak definovat cíl a jednotlivé milníky a jaké nástroje k tomu použít. Jak vyhodnotit rizika. Jak plánovat jednotlivé kroky a koordinaci týmu.

Přínos?

Umím definovat cíl a jednotlivé milníky. Znám a používám nástroje, které posouvají projekt k cíli. Umím definovat rizika a slabá místa projektu a pracuji s nimi.

Jaké jsou fáze projektu a co která fáze znamená.

Přínos?

Znám všechny fáze projektu a dokážu je koordinovat a řídit. Vím, jak je důležité vyhodnocení projektu a podle jakých ukazatelů mám projekt vyhodnotit.

Rezervační formulář

“Rezervační formulář slouží pro rezervaci místa na otevřených kurzech nebo pro rezervaci termínu koučinku.  Nejdříve vyberte o co máte zájem a poté Vám kalendář zobrazí dostupné termíny. Pokud v daném měsíci není dostupný termín, tak se pomocí šipek překliknete na další měsíc. Vyberte si termín, vyplňte pár údajů o sobě a klikněte na tlačítko rezervovat.

Během několika minut Vám na Váš e-mail přijde potvrzovací link. Poté máte svůj termín rezervovaný. Do tří dnů Vám pošlu e-mail s podrobnějšími informacemi.”

Nevíte si rady? Použijte kontaktní formulář.

Rezervační formulář

vyberte typ kurzu nebo koučink*
vyberte si termín v kalendáři
jméno a příjmení*
kontaktní e-mail*
telefon*
fakturace na firmu*
IČO
název firmy
jméno/a účastníků

“Kontaktovat mne můžete kdykoliv. Preferuji kontakt prostřednictvím rychlého formuláře na stránkách, ale pokud mi napíšete přímo na e-mail, taky to bude v pořádku. Na Vaši zprávu budu reagovat tak rychle, jak jen to bude možné, nejdéle však do dvou pracovních dní. “

Telefon

+420 792 300 694

Email

info@tspace.cz